Privacy- en cookiebeleid Waterbus

Inleiding
Op deze pagina wordt het privacy- en cookiebeleid (hierna te noemen: privacybeleid) van Waterbus conferentiecentrum (hierna te noemen: Waterbus) uiteengezet. Het privacybeleid heeft betrekking op alle websites/domeinnamen, documenten en e-mailberichten van Waterbus of aan Waterbus gelieerde ondernemingen.
Voor de duidelijkheid maken we verschil tussen onze gebruikers: bent u een bezoeker van één van de bij ons aangesloten websites of adverteerders of maakt u actief gebruik van onze dienst als deelnemer?
U bent een bezoeker van een bij ons aangesloten website en heeft geen account bij Waterbus:
U komt met ons in contact als u op een link - die via onze dienstverlening is uitgezet - doorklikt naar een website. Het mogelijk maken van die doorklik is onderdeel van onze dienstverlening. Om onze dienst te kunnen uitvoeren slaan wij enkele gegevens op. Ook maken wij gebruik van (functionele) cookies.Waterbus maakt echter GEEN gebruik van naar personen herleidbare gegevens en slaat GEEN persoonsgegevens op. Data die wij opslaan is altijd geanonimiseerd. Deze wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en nooit aan derden doorverkocht.
Cookies en eventuele andere gegevens zullen NOOIT gebruikt worden om personen te benaderen of om bijvoorbeeld via banners (commerciële) aanbiedingen te doen.

Hoe gebruikt Waterbus cookies voor haar diensten?
De cookies en de data van Waterbus worden alleen gebruikt om door te kunnen meten welke website (van een bij Waterbus aangesloten publisher) een bezoeker naar de website van een adverteerder heeft doorverwezen. Op deze wijze kunnen websites en andere klanten van Waterbus aan ‘performance based’ promotie doen. Performance based promotie is een eerlijke vorm van promotie, omdat de adverteerder alleen voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat vergoedt. 

Welke gegevens bevatten de cookies van Waterbus?
De cookies van Waterbus bevatten de volgende gegevens:
Het ID van de publisher die de bezoeker heeft doorgestuurd.
Het ID van de link waarmee de bezoeker naar de adverteerder is gegaan. 
Het ID van de adverteerder waar de bezoeker naar toe is gestuurd. 
De datum en tijd.
Eventueel het ID in de link van de publisher bv "link op voorpagina".
Zoals u kunt zien bevatten de cookies van Waterbus geen gegevens die naar personen te herleiden zijn. De cookies worden maximaal 100 dagen bewaard.

Overige gegevens
Waterbus slaat enkele statistische gegevens op. De opgeslagen gegevens zijn GEEN persoonsgegevens en kunnen dus ook nooit herleid worden naar individuen.
Gegevens die Waterbus opslaat zijn:
Land van de bezoeker.
Browser versie en instellingen.
Een IP-Hash (Secure Hash Algorithm).
Device Type (pc/smartphone/tablet).
Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor statistische berekeningen. Waterbus slaat GEEN IP-adressen of andere naar personen herleidbare gegevens op. De gegevens zullen nooit worden door verkocht aan derden.

De inschrijfformulieren op onze websites vereisen van onze bezoekers dat zij contact-informatie verschaffen (zoals naam en e-mailadres), ons van unieke identifiers te voorzien (een wachtwoord), en informatie verschaffen (zoals naam en adres). Wachtwoorden ß hoe zit dat? worden automatisch versleuteld en zijn niet door Waterbus in te zien. Vergaarde persoonlijke informatie zal alleen door Waterbus gebruikt worden voor de hierboven omschreven doeleinden. Persoonlijke informatie zal nooit aan niet-geautoriseerden derden worden verstrekt of verkocht. Alle persoonlijke informatie is optimaal beveiligd en wordt met de grootst mogelijke zorg door ons behandeld. Ook intern is deze informatie alleen beschikbaar voor personen die hier noodzakelijk toegang toe dienen te hebben om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren. Van inloggegevens slaan we de tijd en het IP adres op om de veiligheid te kunnen waarborgen. Dit is expliciet in onze Algemene Voorwaarden benoemd. Deelnemers dienen, voordat ze van onze diensten gebruik kunnen maken, onze Algemene Voorwaarden te accepteren.