Waterbus. “Altijd aan het werk om het nog beter te doen”.

Al bijna 20 jaar is er openbaar vervoer over water op de Maas en Merwede. En historisch gezien zijn de waterwegen al veel langer een weg op het water. De huidige samenwerkingsvorm van Aquabus BV (onder de reizigers bekend als Waterbus) is actief sinds 2010. Het is een joint venture tussen Koninklijke Doeksen BV en Arriva Nederland BV. Waterbus vaart met 13 schepen en doet dagelijks 21 haltes aan in de Drechtsteden en de regio Rotterdam. Inmiddels vervoert Waterbus met haar snelle schepen jaarlijks 1.9 miljoen passagiers en is daarmee in Nederland de grootste openbaarvervoerder over water. De belangrijkste opdrachtgevers van Waterbus zijn: de Provincie Zuid-Holland, de Drechtsteden, Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam.

 Waterbus directeur Eric Schipper ziet voor Waterbus een gezonde toekomst.

“We vervoeren tijdens de ochtend- en avondspits heel veel forenzen en scholieren en we verwachten de komende jaren nog een lichte groei op de recreatieve bestemmingen. Daarnaast werken we voortdurend aan nieuwe bestemmingen in nauwe samenwerking met de huidige opdrachtgevers en de aan het water liggende gemeenten. Zo denken we bijvoorbeeld ook mee over de vervoersstromen voor het toekomstige ‘Feijenoord City’ en de ontwikkelingen op Capelle Rivium. En we hebben nu ook een aanlegsteiger direct naast de ss Rotterdam. Verder leggen we sinds afgelopen jaar doordeweeks, tijdens de spitsuren, ook aan in Schiedam en kijken wij samen met de opdrachtgever hoe we deze verbinding een meer structureel karakter kunnen geven."

 

Een betrouwbare partner waar onze reizigers altijd op kunnen rekenen.
Eric Schipper - Algemeen Directeur

"Varen is een beleving of je nu voor je werk of recreatief op pad gaat. Mensen houden van varen en kiezen als het even kan voor de Waterbus. Een mooi ontspannen moment op weg naar werk, school of naar huis. En natuurlijk moeten wij dan concurrerend kunnen zijn in tijd en prijs. Maar een belangrijk voordeel voor de reizigers in de waardering voor Waterbus is het feit dat de fiets gratis mee mag. Zo kun je bij aankomst direct door naar je eindbestemming.

 

Wat bedoelen jullie met: Altijd welkom aan boord?

“Het succes van de Waterbus is voor een belangrijk deel verbonden aan de 126 medewerkers van Waterbus. De bemanning aan boord is de vraagbaak en het gezicht van Waterbus. Zelfs bij extreme weersomstandigheden vaart Waterbus gewoon door en zorgen onze bemanningsleden voor een veilige en comfortabele reis. Al vele jaren krijgen we, als team van bemanning, technische dienst en operationele organisatie, met elkaar bij de OV-klantenbarometer een zeer hoge waardering van onze reizigers en dat is geen toeval. Bovendien hebben we jaarlijks nauwelijks uitval van schepen als gevolg van een gedreven eigen technische dienst. Ook dat maakt ons een betrouwbare partner waar onze reizigers altijd op kunnen rekenen.”

Werkt Waterbus ook aan verduurzaming?

Eric Schipper: “Zeer zeker, we gaan onze grootste schepen voorzien van de zogenaamde ‘naschakeltechniek’ waardoor de uitstoot van NOx en fijnstof sterk wordt verminderd. Bovendien gaan we het varen op GTL, een brandstof die ook veel schoner is en de uitstoot in belangrijke mate reduceert, nader onderzoeken want we willen natuurlijk geen risico lopen in de betrouwbaarheid. Natuurlijk kijken we ook naar elektrisch varen. Een aantal werven werken inmiddels aan de ontwikkeling van nieuwe schepen die volledig duurzaam zijn en ook daar denken we graag over mee. Maar we kijken niet alleen naar de schepen. Ook willen we met de haltegemeenten in gesprek om de haltes nog beter te maken en te voorzien van duurzame LED-verlichting. Ons streven is om continue te werken aan de verbetering van onze dienstverlening en ervoor te zorgen dat onze reizigers altijd welkom aan boord zijn”.